Vad är en förmån egentligen?

Bokföring, Deklaration, Starta eget

Huvudregeln är att allt som ditt företag betalar och som du eller dina anställda använder eller kan använda privat ska förmånsbeskattas. Tanken med systemet är att det ska vara neutralt, det vill säga det ska kosta lika mycket att ta ut pengar som lön och betala privat, som det kostar att låta företaget betala och bli förmånsbeskattad. I praktiken går det till så att man lägger ett fiktivt värde på lönen som det dras skatt på och som företaget behöver betala arbetsgivaravgift på. Det kan till exempel handla om bilar, måltider, boende, pension och försäkringar. Antingen beräknas förmånsvärdet enligt en schablon som Skatteverket bestämt eller så utgår man från marknadsvärdet.  

Men det finns undantag från den här regeln. Några sådana undantag är fika på jobbet, friskvårdsbidrag, personalfest, julklappar och företagshälsovård. 

Accounting Makes Me Happy AB
Skytteholmsvägen 22, 171 44 Solna
Org.nr: 559212-0165