Huvudregeln är att allt som ditt företag betalar och som du eller dina anställda använder eller kan använda privat ska förmånsbeskattas. Tanken med systemet är att det ska vara neutralt, det vill säga det ska...

läs mer