Börja med att se över dina rutiner kring fakturering. Se till att fakturera ofta! Fakturera så fort jobbet är klart. Om du har stora projekt som sträcker sig över långt tid är det en bra idé att delfakturera efter hand. Om du har kunder som inte betalar i tid behöver...

läs mer